RASKID UGOVORA I POVRAT KUPLJENOG PROIZVODA

Raskid ugovora o kupoprodaji

Kupac može raskinuti Ugovor (otkazati narudžbu):

  1. jednostrano, ne navodeći razloge za raskid ugovora u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda
  2. u slučaju da je dostavljeni proizvod neispravan

Jednostrani raskid Ugovora 

Ukoliko kupac odluči raskinuti ugovor (otkazati narudžbu) prije nego je roba poslana na isporuku, povrat sredstava će biti izvršen u roku tri (3) radna dana.

Sukladno Zakonu o zaštiti potrošača, u slučaju kupovine na daljinu (kada se ne radi o osobnom preuzimanju nego se šalje dostavnom službom), ovlašteni ste jednostrano raskinuti Ugovor ne navodeći razloge za to u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda, odnosno isporuke zadnjeg proizvoda iz narudžbe. Standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora možete preuzeti na ovom linku

Ugovor možete jednostrano raskinuti koristeći spomenuti obrazac ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave u kojoj izražavate svoju volju da raskinete ugovor te navedete potrebne podatke o narudžbi kako je navedeno u Obrascu za jednokratni raskid ugovora o kupoprodaji.

Da biste ostvarili pravo na jednostrani raskid ovoga Ugovora, dužni ste obavijestiti DERMA WISE na mail [email protected] o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka od 14 dana i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom ili elektroničkom poštom u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

U slučaju jednostranog raskida ugovora postupat ćemo prema Zakonu o zaštiti potrošača odnosno Zakonu o obveznim odnosima. Povrat plaćenog iznosa za robu za koju tražite jednostrani raskid ugovora, izvršit ćemo, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana, od dana kada se predmetna roba zaprimi  na adresu proizvođača: Europska Avenija 8, 31000 Osijek, Hrvatska ili nakon što zaprimimo potvrdu kojom dokazujete da ste predmetnu robu vratili na skladište i da je skladište tu robu zaprimilo. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Molimo uzmite u obzir da kod povrata novca sam proces povrata može trajati par dana duže dok se iznos ne vidi na vašem računu.

Povrat robe Kupac mora izvršiti bez odgađanja, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je prijavljen jednostrani raskid ugovora. Kupac je prema Zakonu o zaštiti potrošača dužan snositi izravne troškove povrata robe ako koristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora. Kupac je sukladno članku 77. stavak 5. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom.

Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da proizvod nije korišten i da se Prodavatelju vraća u identičnom stanju u kojem je preuzet od strane Kupca, u originalnom pakiranju, s deklaracijom te pripadajućim računom i dokumentacijom.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora tj. povrat kupljenog proizvoda u roku 14 dana ako je predmet kupnje roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje. Preduvjet jednostranog raskida Ugovora jest da roba nije korištena te da se nalazi u originalnoj zapakiranoj ambalaži.

 Raskid Ugovora temeljem neispravnosti proizvoda

Za slučaj da je razlog povrata ili zamjene oštećeni ili neispravan proizvod, zamjena ide na trošak Prodavatelja, i to u slučaju da je Proizvod preuzet bez vanjskih vidljivih oštećenja u transportu.

Ako je roba prilikom preuzimanja od dostavne službe oštećena i ukoliko Kupac uoči razlog za reklamaciju radi manipulacije u dostavi, robu treba odmah reklamirati dostavljaču jer reklamacije vezane uz transport i dostavu prijavljene nakon isporuke dostavljenih Proizvoda, Prodavatelj neće moći uvažiti.

Izvršenje povrata proizvoda

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Paketi mogu uključivati razne zaštitne materijale za sprječavanje loma (papir, stiropor, spužva i/ili slično).

Kupac je dužan vratiti proizvod Prodavatelju kompletan, u svim slučajevima kada vrši povrat Proizvoda po bilo kojoj osnovi, i u stanju u kojem su mu dostavljeni i u originalnom pakiranju (trgovačko pakiranje u kojem je roba i dostavljena), sa svim pripadajućim dijelovima i dokumentacijom, a svaka oznaka kojoj je svrha ukazati kako proizvod nije korišten ili oštećen ne smije biti uklonjena ili oštećena.

Ako Kupac proizvod vraća neispravan, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije i ako isti ne dostavi u roku od 14 dana od prijave raskida Ugovora, smatra se da Kupac nije ispunio svoju obavezu povrata robe te Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava ili zamjene.

U slučaju da kod ugovora sklopljenih na daljinu roba zbog svoje prirode ne može biti vraćena na uobičajen način opisan u točki 7.2. ovih Općih uvjeta, troškove vraćanja robe na drugi način također snosi Kupac. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja a najkasnije u roku od 14 dana od kada je, sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio Prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Smatra se da je Kupac izvršio svoju obvezu na vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje robu ili je preda Prodavatelju. Kupac je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Povrat narudžbe potrebno je izvršiti na adresu: DERMA WISE d.o.o. Europska Avenija 8, 31000 Osijek, Hrvatska.

Opravdanost povrata

Ukoliko je zahtjev za povratom opravdan, Prodavatelj će, na osnovu zahtjeva za povrat ili zamjenu, Kupcu vratiti sredstva na račun koji je Kupac naveo u samom zahtjevu ili zamijeniti proizvod novim u roku od maksimalno 15 dana od datuma primitka vraćenog proizvoda na adresu navedenu na obrascu za reklamaciju.

Ukoliko Prodavatelj nedvojbeno utvrdi da je reklamacija na proizvod neopravdana ili da je do neispravnosti naručenog proizvoda došlo zbog neadekvatnog rukovanja ili uporabe, Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat novca ili dostaviti zamjenski proizvod uz pisano objašnjenje razloga neprihvaćanja zahtjeva za povratom ili zamjenom.

TROŠKOVI POVRATA ROBE

1.Nakon preuzimanja robe kupac može u roku od 14 dana vratiti preuzetu robu prodavatelju pod sljedećim uvjetima:

  • Ako vraća neraspakirani proizvod u originalnoj ambalaži, kupac snosi troškove dostave i otpreme, a prodavatelj će mu vratiti ukupnu uplaćenu kupoprodajnu cijenu za proizvod (bez troškova dostave).
  • Ako vraća raspakirani proizvod koji nije koristio i originalnu ambalažu, kupac snosi troškove dostave i otpreme, a prodavatelj će mu vratiti uplaćenu kupoprodajnu cijenu proizvoda umanjenu za 50%.
  • Ako je proizvod korišten, prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

2.Prodavatelj određuje u koju kategoriju spada vraćeni proizvod nakon što mu ga kupac vrati.

3. Proizvod koji bude oštećen te onaj koji nema  svu pripadajuću dokumentaciju koja je bila u proizvodu nakon što ga je kupac preuzeo, prodavatelj nema obvezu preuzeti u povratu, te nema obvezu povrata uplaćene kupoprodajne cijene.

4. U slučaju da kupac naruči robu i odbije je primiti, prodavatelj ima pravo tražiti od kupca nadoknadu poštanskih i vlastitih manipulativnih troškova.

5. Povrat novca prodavatelj može izvršiti tek nakon što od kupca zaprimi vraćene proizvode, i to u roku od 14 dana.

PRIMJEDBE I PRIGOVORI

Prodavatelj jamči kvalitetu proizvoda koje jamči proizvođač brenda,  DERMA WISE.

Sukladno čl. 10 ZZP, Internet trgovina www.dermawiseco.com i Prodavatelj vam omogućuju da svoje pisane prigovore vezane uz web kupovinu šaljete na e-mail: [email protected]

Na sve vaše primjedbe i prigovore odgovorit ćemo u roku od maksimalno 15 dana.

Kako bismo vam, sukladno članku 10. stavku 5. Zakona o zaštiti potrošača, potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti i odgovorili, potrebno je da u pisanom prigovoru navedete točne podatke za dostavu odgovora na primjedbu.

ONLINE RJEŠAVANJE SPOROVA

Posebnom regulativom Europske unije od 15. 2. 2016., u cijeloj EU, sporove vezane uz online kupnju moguće je riješiti putem ODR platforme

(https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage).

Ako tijekom online kupovine unutar EU naiđete na problem (neispravan proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda i sl.) svoj prigovor možete na brži i jednostavniji način podnijeti na linku ODR platforme.

Prednost navedene platforme je u tome što je mogu koristiti potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od 23 službena jezika EU.