INFORMACIJE O TRGOVAČKOM DRUŠTVU

DERMA WISE, d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge, upisan u Sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod matičnim brojem subjekta upisa  (MBS): 030286361

OIB: 06831796446

IBAN: HR17 2340 0091 1112 7101 4, otvoren kod Privredna Banka Zagreb d.d., Zagreb, Hrvatska;

Adresa: Europska Avenija 8, 31000 Osijek, Hrvatska

Web: www.dermawiseco.com

e-mail: [email protected]

Tel: +385 98 18 84 176